Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Deze groep kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden. Kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen van 4 jaar en ouder. Kinderen hebben voortdurend te maken met veranderingen op basis van groei en ontwikkeling. Dit vraagt om een specifieke benaderingswijze. Centraal staat tijdens de behandeling de gevolgen van motorische problemen op de algehele en/of specifieke ontwikkeling te beïnvloeden. Er wordt gewerkt vanuit de hulpvraag van kind en ouder/ verzorger. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders/ verzorgers.

De ontwikkeling van de zintuigen en motoriek wordt gestimuleerd door bewegen en spelen. Soms is er sprake van een vertraagde, bedreigde of afwijkende ontwikkeling. Niet alle kinderen hebben evenveel oefening nodig om een vaardigheid te leren.

 

Wat doet een kinderfysiotherapeut

Gestart wordt met een vraaggesprek met het kind en de ouders/ verzorgers. Vervolgens vindt er een onderzoek plaats dat gericht is op de hulpvraag. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld, dat besproken wordt met kind en ouder/ verzorger.

 

Samenwerking

Problemen tijdens de ontwikkeling van het kind staan vaak niet op zich. Enkele voorbeelden: cognitieve, spraak/ taal- en sociaal emotionele ontwikkelingproblemen. Mogelijk is dan dat de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/ verzorgers, contact opneemt met andere behandelaars/ begeleiders. Dit om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ouders/ verzorgers worden bij de behandeling betrokken. Zo krijgen zij een goede indruk van de problematiek en hebben zij de mogelijkheid zelf het dagelijks functioneren van het kind mee te verbeteren.

 

Voor wie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen van uiteenlopende aard. Een belangrijk signalerende taak is weggelegd voor de ouders/verzorgers, artsen, leerkrachten. Kinderen kunnen met verwijzing of direct, zonder verwijzing, een afspraak maken. Kinderen met gewichtsproblematiek kunnen in onze praktijk terecht voor het beweegprogamma: “Lekker bezig” (in samenwerking met een dietist en psycholoog

 

Enkele voorbeelden van indicaties

  • voorkeurshouding
  • bijzondere voortbewegingvormen (bilschuiven, enz.)
  • houdingsproblemen
  • onrust, moeite met concentreren
  • problemen in de fijne motoriek (schrijfproblemen, knippen, enz.)
  • problemen in de grove motoriek (lopen, rennen springen klimmen enz.)
  • motorische ontwikkelingsachterstand
  • orthopedische problemen (platvoeten, x-benen, enz.)
  • obesitas

 

Vergoedingen

Voor kinderen geldt dat de eerste 18 behandelingen vergoedt worden door de zorgverzekeraar. Bij chronische indicatie vindt volledige vergoeding plaats.

Veilig naar de fysiotherapeut. Zo doe je dat.

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 mogen wij weer geleidelijk aan open voor het behandelen van patiënten in de praktijk. Kijk voor meer informatie op onze hoofdpagina